APC Back-UPS BX650LI-MS

Liên hệ


- APC BACK-UPS 650VA 325W//7.0AH_BATT/230V/1IN/2OUT/AVR/BLACK

- Thời gian lưu điện khoảng 10 phút

APC Back-UPS BX650LI-MS