APC Back-UPS BX800LI-MS

Liên hệ


- Back UPS 800VA with AVR, IEC, 230V APC Back-UPS, 415 Watts /800 VA, Input 230V / Output 230V

- Thời gian lưu điện khoảng 10 phút

APC Back-UPS BX800LI-MS